ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 174
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :