สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   7 เม.ย. 2565 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   7 เม.ย. 2565 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   7 เม.ย. 2565 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   7 เม.ย. 2565 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   7 เม.ย. 2565 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   7 เม.ย. 2565 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564   19 เม.ย. 2564 150
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   19 เม.ย. 2564 142