อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 63)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 56)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 17)

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 45)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวคำ ... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 51)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวคำ ... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 18)

นายประสาน ประดับพันธ์รองนายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ คณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ร่วมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำ

นายประสาน ประดับพันธ์ รองนายก อบต.บัวคำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของสภาเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ คณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ... วันที่ 23 ส.ค. 2565 (ดูู 20)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 21)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ ประจำปี 2565

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ ประจำปี 2565... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 19)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 47)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพสต. บัวคำ กำนัน ต.บัวคำ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ตำบลบัวคำ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริการด้านสาธารณสุขและการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการขับร้องสารภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 25

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพสต.บัวคำ กำนัน ต.บัวคำ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ต.บัวคำ ร่วมประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขและการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ อบต.บัวคำ  ... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 18)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 15)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ... วันที่ 8 ส.ค. 2565 (ดูู 21)

ผลการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ2565

ผลการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 4 ส.ค. 2565 (ดูู 23)

คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ ออกเยี่ยมโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ตำบลบัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ออกเยี่ยมโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ อบต.บัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 54)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565... วันที่ 13 ก.ค. 2565 (ดูู 59)

นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นางสาวอ้อยใจ ไสยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ

นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอินทรียร์หรือขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565..... วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (ดูู 39)

เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ งานสาธารณสุขชุมชน ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ หมู่ที่ 1 และปรับทัศนียภาพ ร่วมกับรพส.ต และภาคีเครือข่าย ม.1บ้านโคกหนองบัว

เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ งานสาธารณสุขชุมชน ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ร่วมกัน รพสต. และภาคีเครือข่าย หมู่ที่ 1 บ้านโคกหนองบัว... วันที่ 16 มิ.ย. 2565 (ดูู 39)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 และวันที่ 28 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมเหตุวาตภัย วันที่ 12 เมษายน 2565 และุวันที่ 28 เมษายน 2565 ... วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (ดูู 107)

ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ออกติดตามการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ออกติดตามการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 36)