อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่่ อบต.บัวคำ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบัวคำ

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ร่วมกับศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ตำบลบัวคำ ได้ออกมอบอุปกรณ์ ให้แก่ผุ้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบัวคำ... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 2)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บัวคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ . 2564

วันที่ 22 ก.ค. 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บัวคำและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 2)

ปรับปรุงสถานที่พักคอย ผู้กักตัว อบต.บัวคำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ปรับปรุงสถานที่พักคอย ผู้กักตัว อบต.บัวคำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 1)

ฉีดพ่นทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคโควิค 19

ฉีดพ่นทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคโควิค 19... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 4)

งานสาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ได้ออกฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 5 หลัง ในพื้นที่บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบัวคำ

งานสาธารณสุขออกฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่กักตัว บ้านเก่างิ้ว ตำบลบัวคำ... วันที่ 15 ก.ค. 64 (ดูู 4)

งานสาธารณสุขชุมชน ประชุมคณะกรรมการเรื่องการปรับแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวคำ เวลา 09.30 น. (13 ก.ค.64)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 4)

วันที่ 13 ก.ค 64 เวลา 10.30.น. นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ผอ.รพสต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 4)

วันที่ 13 ก.ค 64 เวลา 10.30.น. นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ผอ.รพสต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค -19... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 5)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ทำการพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวของกลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่เข้ามากักตัว ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ 12 ก.ค.2564

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ทำการพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ... วันที่ 12 ก.ค. 64 (ดูู 5)

9 ก.ค 2564 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต บัวคำ ร่วมประชุมประชาคมปรึกษาหารือผู้ที่มีที่ดินติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 4026 เพื่อเป็นประโยชน์ในความสะดวกสัญจรไปมาของราษฎร ค่ะ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้ที่มีที่ดินติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 4026... วันที่ 9 ก.ค. 64 (ดูู 4)

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 อบต.บัวคำ

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564... วันที่ 8 มิ.ย. 64 (ดูู 8)

ประชุมหารือสถานการณ์โรคระบาดในโค-กระบือ จากเชื้อไวรัสลัมปีสกิน

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องโรคระบาดในโค-กระบือ จากเชื้อไวรัสลัมปีสกิน... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 14)

ท่านนายอำเภอโพธิ์ชัย นายชินกร แก่นคง พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวหรือผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา

การมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวที่ประสบความเดือนร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019... วันที่ 21 พ.ค. 64 (ดูู 37)

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 อบต.บัวคำ

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ... วันที่ 12 พ.ค. 64 (ดูู 19)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวคำ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบัวคำ จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศ ผู้พิการ... วันที่ 11 พ.ค. 64 (ดูู 25)

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ วัดป่าศรีโพธิ์ชัย ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 73)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตน เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิค 19

รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การป้องกันโรคโควิค-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 143)

พิธีเปิดจุดตรวจ จุดสกัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

พิธีเปิดจุดตรวจ จุดสกัดการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 141)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้รับร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต... วันที่ 16 ธ.ค. 63 (ดูู 42)

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.บัวคำ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.บัวคำ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่ากรอำเภอโพธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ร่วมงาน 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 126)