อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญผู้สมัครสมาชิก อบต และนายกฯ อบต ร่วมรับฟังกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญผู้สมัครสมาชิกท้องถิ่นและผู้สม้ครผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting... วันที่ 18 ต.ค. 64 (ดูู 3)

ตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อบต.บัวคำ... วันที่ 12 ต.ค. 64 (ดูู 5)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สถานที่รับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล่บัวคำ... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 4)

เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกอบต.บัวคำและนายก อบต.บัวคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บัวคำ และนายก อบต.บัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ... วันที่ 6 ต.ค. 64 (ดูู 16)

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.บัวคำ ได้ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวและผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่3 ท

คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ ได้ออกมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผุ้ที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณ๊ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 ทั้ง 11 หมู่บ้าน... วันที่ 27 ก.ย. 64 (ดูู 34)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ... วันที่ 7 ก.ย. 64 (ดูู 30)

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ท้องถินอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในเขตตำบลบัวคำ

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ได้ร่วมประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในเขตตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ก.ย. 64 (ดูู 29)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ออกมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่ากลาง

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.บัวคำ ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว 14 วัน ณ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่ากลาง... วันที่ 1 ก.ย. 64 (ดูู 24)

วันนี้เวลา 15.00น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ออกฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่กักตัวหมู่ที่ 2 สำหรับผู้ที่กักตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาลสนาม ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ออกฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่่กักตัวหมู่ที่ 2 สำหรับผู้กักตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาลสนาม... วันที่ 18 ส.ค. 64 (ดูู 25)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้สนับสนุนพันธ์กล้าไม้ ปลูกเพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้สนับสนุนพันธ์กล้าไม้ ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... วันที่ 12 ส.ค. 64 (ดูู 21)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมข้อราชการ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมข้อราชการ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565... วันที่ 2 ส.ค. 64 (ดูู 32)

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ เปิดศูนย์พักคอย ณ อบต.บัวคำ

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ เปิดศูนย์พักคอย ณ ศูนย์พักคอย อบต.บัวคำ ... วันที่ 29 ก.ค. 64 (ดูู 55)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่่ อบต.บัวคำ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบัวคำ

คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ร่วมกับศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ตำบลบัวคำ ได้ออกมอบอุปกรณ์ ให้แก่ผุ้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบัวคำ... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 127)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บัวคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ . 2564

วันที่ 22 ก.ค. 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บัวคำและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 50)

ปรับปรุงสถานที่พักคอย ผู้กักตัว อบต.บัวคำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ปรับปรุงสถานที่พักคอย ผู้กักตัว อบต.บัวคำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 22 ก.ค. 64 (ดูู 39)

ฉีดพ่นทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคโควิค 19

ฉีดพ่นทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคโควิค 19... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 34)

งานสาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ได้ออกฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 5 หลัง ในพื้นที่บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบัวคำ

งานสาธารณสุขออกฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่กักตัว บ้านเก่างิ้ว ตำบลบัวคำ... วันที่ 15 ก.ค. 64 (ดูู 40)

งานสาธารณสุขชุมชน ประชุมคณะกรรมการเรื่องการปรับแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวคำ เวลา 09.30 น. (13 ก.ค.64)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 50)

วันที่ 13 ก.ค 64 เวลา 10.30.น. นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ผอ.รพสต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 38)

วันที่ 13 ก.ค 64 เวลา 10.30.น. นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ผอ.รพสต.บัวคำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค -19... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 34)