อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ วัดป่าศรีโพธิ์ชัย ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ... วันที่ 31 มี.ค. 64 (ดูู 15)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตน เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิค 19

รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การป้องกันโรคโควิค-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 77)

พิธีเปิดจุดตรวจ จุดสกัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

พิธีเปิดจุดตรวจ จุดสกัดการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 83)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้รับร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต... วันที่ 16 ธ.ค. 63 (ดูู 19)

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.บัวคำ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.บัวคำ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่ากรอำเภอโพธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ร่วมงาน 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 72)

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการบัวคำสุขภาพดี วิถีพอเพียง... วันที่ 8 ต.ค. 63 (ดูู 248)

กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพดี ตำบลบัวคำ

กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพดี ตำบลบัวคำ... วันที่ 7 ต.ค. 63 (ดูู 246)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋ก อบต.บัวคำ จัดโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ... วันที่ 3 ก.ย. 63 (ดูู 58)

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บัวคำ... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 164)

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวคำ

พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บัวคำ... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 57)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ อบต.บัวคำ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ ... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 61)

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 131)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมปลูกป่าเสริมและการบวชป่า ชุมชนบ้านเล่ากลางหมู่ 4 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 31 ก.ค. 63 (ดูู 172)

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านโคกหนองบัว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 188)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIA)... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 78)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก EIT... วันที่ 2 มิ.ย. 63 (ดูู 67)

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 73)

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากอำเภอโพธิ์ชัย ออกนิเทศการปฏิบัติงาน มอบนโยบายและพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมคณะนิเทศออกนิเทศการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายออกพบปะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ... วันที่ 27 พ.ค. 63 (ดูู 92)

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านหนองไฮ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง... วันที่ 13 มี.ค. 62 (ดูู 232)

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเก็บขยะถนนในชุมชน

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเก็บขยะข้างถนนในชุมชน  ... วันที่ 14 ธ.ค. 61 (ดูู 346)