ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2563 4 ม.ค. 64 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ากลาง-เทศบาลเชียงใหม่ 15 ธ.ค. 63 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่11 15 ธ.ค. 63 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563 2 ธ.ค. 63 15
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต www.nacc.go.th//naccppwfc 4 พ.ย. 63 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2563 2 พ.ย. 63 38
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 21 ต.ค. 63 44
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาบริบาลท้องถิ่น 17 ก.ย. 63 42
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15 ก.ย. 63 34
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 6 ส.ค. 63 47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมปี2563 3 ส.ค. 63 41
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 31 ก.ค. 63 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถนายน 1 ก.ค. 63 35
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ อบต.ตำบลบัวคำ 27 พ.ค. 63 90
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 94
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 มี.ค. 63 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2563 3 ก.พ. 63 106
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 1 ต.ค. 62 134
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 20 ส.ค. 62 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) 16 ส.ค. 62 283
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 ส.ค. 62 178
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 1 ส.ค. 62 138
องค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองไผ่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย 2562 3 ก.ค. 62 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 1 ก.ค. 62 180
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” DOAE FARMBOOK APPLICATION 24 มิ.ย. 62 624
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 4 มิ.ย. 62 201
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 4 มิ.ย. 62 137
ประกาศเรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 1 พ.ค. 62 268