ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 9 ก.ค. 64 7
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 ระว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 9 ก.ค. 64 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 7 มิ.ย. 64 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 5 พ.ค. 64 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมปี2564 8 เม.ย. 64 51
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 7 เม.ย. 64 30
แจ้งเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 64 106
แจ้งเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 64 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2 มี.ค. 64 70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคมปี2564 1 มี.ค. 64 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2563 4 ม.ค. 64 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ากลาง-เทศบาลเชียงใหม่ 15 ธ.ค. 63 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่11 15 ธ.ค. 63 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563 2 ธ.ค. 63 51
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต www.nacc.go.th//naccppwfc 4 พ.ย. 63 99
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2563 2 พ.ย. 63 85
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 21 ต.ค. 63 92
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาบริบาลท้องถิ่น 17 ก.ย. 63 73
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15 ก.ย. 63 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 6 ส.ค. 63 80
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมปี2563 3 ส.ค. 63 69
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 31 ก.ค. 63 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถนายน 1 ก.ค. 63 62
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ อบต.ตำบลบัวคำ 27 พ.ค. 63 187
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 138
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 168
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 มี.ค. 63 148
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2563 3 ก.พ. 63 145
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 1 ต.ค. 62 170