ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ อบต.ตำบลบัวคำ 27 พ.ค. 63 15
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 32
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 มี.ค. 63 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2563 3 ก.พ. 63 57
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 1 ต.ค. 62 93
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 20 ส.ค. 62 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) 16 ส.ค. 62 121
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 ส.ค. 62 124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 1 ส.ค. 62 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 1 ก.ค. 62 127
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” DOAE FARMBOOK APPLICATION 24 มิ.ย. 62 519
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 4 มิ.ย. 62 164
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 4 มิ.ย. 62 89
ประกาศเรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 1 พ.ค. 62 234
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 1 พ.ค. 62 178
สุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 1 พ.ค. 62 127
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6umch 30 เม.ย. 62 379
ขอเชิญข้าราชการพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/z6umch 30 เม.ย. 62 156
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคักแยกมูลฝอย 18 เม.ย. 62 114
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่องหลักเกณฑ์การแยกมูลฝอย 18 เม.ย. 62 122
ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 1 เม.ย. 62 204
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 19 มี.ค. 62 321
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.113-08 สายทางแยกทางหลวงชนบท รอ.4079 -แยกทางหลวงชนบท รอ.4026 ตำบลบัวคำ กว้าง 5 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ 19 มี.ค. 62 344
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 4 ก.พ. 62 232
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 4 ก.พ. 62 158
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561 3 ม.ค. 62 180
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 6 ธ.ค. 61 266
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3 ธ.ค. 61 383
ประกาสผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 3 ธ.ค. 61 206