ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 29 ก.ย. 2565 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2565 23 ก.ย. 2565 11
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2565 2 ก.ย. 2565 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 4 ส.ค. 2565 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565 41
ประกาศรายไตรมาสที่๓เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 9 มิ.ย. 2565 49
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 12 พ.ค. 2565 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 พ.ค. 2565 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 6 พ.ค. 2565 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565 91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 5 เม.ย. 2565 98
ประกาศรายตรมาสที่2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 4 เม.ย. 2565 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 2565 124
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 มี.ค. 2565 117
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนครัว 4 มี.ค. 2565 86
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 มี.ค. 2565 112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3 มี.ค. 2565 93
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารัการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 25 ก.พ. 2565 81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (คนครัว) 25 ก.พ. 2565 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยสาธารณสุุขชุมชน) 25 ก.พ. 2565 94
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ก.พ. 2565 119
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ ระหว่างช่วง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 1 ก.พ. 2565 99
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ ระหว่างช่วง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 1 ก.พ. 2565 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเเดือนธันวาคม 6 ม.ค. 2565 130
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 6 ม.ค. 2565 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2564 9 ธ.ค. 2564 159
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2564 4 พ.ย. 2564 193
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 6 ต.ค. 2564 211