ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมปี2564 8 เม.ย. 64 6
แจ้งเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 64 52
แจ้งเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 64 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2 มี.ค. 64 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคมปี2564 1 มี.ค. 64 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2563 4 ม.ค. 64 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ากลาง-เทศบาลเชียงใหม่ 15 ธ.ค. 63 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่11 15 ธ.ค. 63 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563 2 ธ.ค. 63 33
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต www.nacc.go.th//naccppwfc 4 พ.ย. 63 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2563 2 พ.ย. 63 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 21 ต.ค. 63 69
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาบริบาลท้องถิ่น 17 ก.ย. 63 60
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15 ก.ย. 63 48
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 6 ส.ค. 63 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมปี2563 3 ส.ค. 63 56
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 31 ก.ค. 63 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถนายน 1 ก.ค. 63 51
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ อบต.ตำบลบัวคำ 27 พ.ค. 63 146
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 122
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 เม.ย. 63 154
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 มี.ค. 63 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2563 3 ก.พ. 63 129
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 1 ต.ค. 62 153
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 20 ส.ค. 62 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) 16 ส.ค. 62 411
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 1 ส.ค. 62 199
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 1 ส.ค. 62 158
องค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองไผ่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย 2562 3 ก.ค. 62 53