ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 4 ส.ค. 65 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 5 ก.ค. 65 14
ประกาศรายไตรมาสที่๓เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 65 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 9 มิ.ย. 65 21
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 12 พ.ค. 65 43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 พ.ค. 65 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 6 พ.ค. 65 39
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 65 71
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 5 เม.ย. 65 74
ประกาศรายตรมาสที่2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 4 เม.ย. 65 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 65 97
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 มี.ค. 65 100
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนครัว 4 มี.ค. 65 74
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 มี.ค. 65 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3 มี.ค. 65 70
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารัการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 25 ก.พ. 65 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (คนครัว) 25 ก.พ. 65 85
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยสาธารณสุุขชุมชน) 25 ก.พ. 65 77
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ก.พ. 65 99
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ ระหว่างช่วง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 1 ก.พ. 65 80
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ ระหว่างช่วง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 1 ก.พ. 65 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเเดือนธันวาคม 6 ม.ค. 65 107
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 6 ม.ค. 65 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2564 9 ธ.ค. 64 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2564 4 พ.ย. 64 171
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 6 ต.ค. 64 188
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 6 ต.ค. 64 173
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2564 6 ต.ค. 64 155
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำรายไตรมาสเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 6 ต.ค. 64 152
ยกเลิกประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 17 ก.ย. 64 255