องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000014
วันนี้ 000012
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000337
เดือนก่อน 000320
ปีนี้ 005170
ปีก่อน 005357
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 - 2 พ.ย. 2565(ดู 19) 
  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านเหล่าสูงหมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรี ไปบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง และราคา กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี - 7 ต.ค. 2565(ดู 23) 
  ประกาศรายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 - 6 ต.ค. 2565(ดู 21) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน - 4 ต.ค. 2565(ดู 13) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป - 29 ก.ย. 2565(ดู 43) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2565 - 23 ก.ย. 2565(ดู 43) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 - 6 ก.ย. 2565(ดู 56) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 พ.ย. 2565(ดู 5) 
  ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 17 พ.ย. 2565(ดู 5) 
  ประกาศการระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  - 17 พ.ย. 2565(ดู 4) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 4 พ.ย. 2565(ดู 6) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 พ.ย. 2565(ดู 6) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 พ.ย. 2565(ดู 6) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 พ.ย. 2565(ดู 4) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

โครงการออกสำรวจป้าย กิจการร้านค้า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 0)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เหล่ากลาง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ (ดู 18)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 328)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 1047)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 : [5 ต.ค. 2565]
  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 : [2 ก.ย. 2565]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [8 ส.ค. 2565]
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 : [5 ส.ค. 2565]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 2565]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 : [25 เม.ย. 2565]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [7 เม.ย. 2565]
  รายงานผลการใช้จ้ายงบประมาณประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร