องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00050
วานนี้ 00050
เดือนนี้ 00620
เดือนก่อน 00513
ปีนี้ 01133
ปีก่อน 04407
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบัวคำ 2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 135) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 12 มิ.ย. 2566(ดู 118) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 144) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 27 เม.ย. 2566(ดู 176) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 27 เม.ย. 2566(ดู 170) 
  การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) - 31 มี.ค. 2566(ดู 136) 
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566 - 5 ม.ค. 2566(ดู 181) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านตำบลบัวคำ โรง (ดู 60)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค (ดู 74)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 556)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 1426)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570 : [21 ก.พ. 2567]
  รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ : [21 ก.พ. 2567]
  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป : [21 ก.พ. 2567]
  แบบฟอร์มคำขอใช้น้ำประปา : [21 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร