องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00002
วานนี้ 00021
เดือนนี้ 00303
เดือนก่อน 00320
ปีนี้ 03248
ปีก่อน 04407
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นใช้ในราชการต่อไป - 21 มี.ค. 2567(ดู 111) 
  การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบัวคำ 2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 325) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 12 มิ.ย. 2566(ดู 300) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 323) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 27 เม.ย. 2566(ดู 352) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 27 เม.ย. 2566(ดู 350) 
  การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) - 31 มี.ค. 2566(ดู 307) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-24
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-24
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-21
  จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับตกแต่ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่ากลาง จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายคมกริช คตพรม ไปทางหน้าวัดป่าศรีโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05

ภาพกิจกรรม

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธิ์ชัย ออกสำรวจสภาพถนนสายบ้านบัวคำใต้ไปทางบ้านเหล่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (ดู 22)

นายวัชระ สิงห์เปี้ย ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันฉัตรมงคล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่/กำนันบัวคำ/ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต (ดู 63)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 729)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 1646)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : [26 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 2566 : [26 เม.ย. 2567]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย(No Gift Policy) : [26 เม.ย. 2567]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [26 เม.ย. 2567]
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [26 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : [26 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร