นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ท้องถินอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในเขตตำบลบัวคำ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ท้องถินอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในเขตตำบลบัวคำ
นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ได้ร่วมประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในเขตตำบลบัวคำ
วันที่ : 7 กันยายน 64   View : 9