นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.บัวคำ ได้ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวและผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่3 ท


ออนไลน์ : 4

Gallery :: นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.บัวคำ ได้ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวและผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่3 ท
คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ ได้ออกมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผุ้ที่ประสบความเดือดร้อน จากกรณ๊ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 ทั้ง 11 หมู่บ้าน
วันที่ : 27 กันยายน 64   View : 35