องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญผู้สมัครสมาชิก อบต และนายกฯ อบต ร่วมรับฟังกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


ออนไลน์ : 5

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญผู้สมัครสมาชิก อบต และนายกฯ อบต ร่วมรับฟังกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญผู้สมัครสมาชิกท้องถิ่นและผู้สม้ครผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่ : 18 ตุลาคม 64   View : 18