องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทระหว่างพิพาทหรือคู่่ความ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทระหว่างพิพาทหรือคู่่ความ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล

องค์ก่ารบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชาสัมพันธ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง ในการยุติข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทหรือคู่ความ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 13 กันยายน 64   View : 54
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :