ยกเลิกประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ยกเลิกประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 17 กันยายน 64   View : 256
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :