องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ้ายงบประมาณประจำปี 2564   7 เม.ย. 2565 224
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564   13 พ.ค. 2564 226