องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านตำบลบัวคำ โรง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านตำบลบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว โรงเรียนชุมชนบัวคำ รพสต.บัวคำ เข้าร่วมประเพณีงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ..... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 60)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2567... วันที่ 1 ก.พ. 2567 (ดูู 73)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโป

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบIIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปี 2567... วันที่ 1 ก.พ. 2567 (ดูู 5)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดยนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลบัวคำ ร่วมกิจกร

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดยนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลบัวคำ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บร..... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 86)

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวร

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื้องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว&nb..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 81)

นายประยงค์ ประชาชิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและพนักงานจ้าง

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราขการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและพนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ชัย... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 40)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดโครงการส่งเสริมประเพณีขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทองหมู่ที่ 7 ... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 75)

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดชัยสันติธรรม บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 ... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 84)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษานอกสถานที่ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หอโหวต 101 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจดีย์มหามงคลบัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หอโหวด 101 สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเจดีย์มหามงคลบัว... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 78)

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรไลออนส์นาเชือกและสโมสรไลออนส์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมามอบถุงยังชีพและวิลแชล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 คน ในเขตพื้นที่ตำบล

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรไลออนส์นาเชือกและสโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ดได้ออกมอบถุงยังชีพและวิลแชล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 คน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวคำ... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 74)

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำจัดโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวและ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำจัดโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ และคณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบ..... วันที่ 5 ก.ย. 2566 (ดูู 46)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 71)

1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันปลูกสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 92)

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุดูแลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะย

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผุ้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุดูแลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว..... วันที่ 7 ส.ค. 2566 (ดูู 133)

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน9 วัด 11หมู่บ้าน ในเขตตำบลบัวคำ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา จำนวน 9 วัด 11 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบัวคำ ... วันที่ 1 ส.ค. 2566 (ดูู 95)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ชัย ... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 70)

ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวค

ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ /หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน /ลูกจ้าง และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวคำ... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 94)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บัวคำเกมส์ 66) โดยมี นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ เป็นประธาน พร้อมด้วย ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละห

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประยุงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลบัว..... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 104)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลบัวคำ ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสนใจในการเล่นกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (บัวคำเกมส์ 66)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภท ทั้ง 11 หมู่บ้าน... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 95)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 45)