องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษานอกสถานที่ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หอโหวต 101 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจดีย์มหามงคลบัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลบัวคำ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หอโหวด 101 สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเจดีย์มหามงคลบัว... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 4)

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรไลออนส์นาเชือกและสโมสรไลออนส์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมามอบถุงยังชีพและวิลแชล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 คน ในเขตพื้นที่ตำบล

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรไลออนส์นาเชือกและสโมสรไลออนส์ร้อยเอ็ดได้ออกมอบถุงยังชีพและวิลแชล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 คน ในเขตพื้นที่ตำบลบัวคำ... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 5)

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำจัดโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวและ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวคำจัดโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า โดยมีนายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ และคณะครูโรงเรียนชุมชนบัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบ..... วันที่ 5 ก.ย. 2566 (ดูู 5)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 12)

1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันปลูกสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 14)

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุดูแลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะย

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผุ้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ออกมอบวัสดุดูแลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว..... วันที่ 7 ส.ค. 2566 (ดูู 22)

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน9 วัด 11หมู่บ้าน ในเขตตำบลบัวคำ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา จำนวน 9 วัด 11 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบัวคำ ... วันที่ 1 ส.ค. 2566 (ดูู 22)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ชัย ... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 12)

ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวค

ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ /หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน /ลูกจ้าง และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวคำ... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 36)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บัวคำเกมส์ 66) โดยมี นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ เป็นประธาน พร้อมด้วย ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละห

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประยุงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลบัว..... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 55)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลบัวคำ ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสนใจในการเล่นกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (บัวคำเกมส์ 66)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภท ทั้ง 11 หมู่บ้าน... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 44)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 23)

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ กำนัน ต.บัวคำ/ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน ตำบลบัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ลานอเนกป

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัวคำ และตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 29)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ต.บัวคำ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว โรงเรียนชุมชนบัวคำ เข้าร่วมประเพณีงานบุญข้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ นำโดย นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อบต.บัวคำ โรงเรียบ้านโคกหนองบัว โรงเรียนชุมชนบัวคำ เข้าร่วมประเพณีงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2566 ในวั..... วันที่ 8 ก.พ. 2566 (ดูู 62)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลบัวคำและผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโ..... วันที่ 31 ม.ค. 2566 (ดูู 23)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 25

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาระเบียบวินัยของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดระยอง... วันที่ 30 ม.ค. 2566 (ดูู 53)

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรุ้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 17 ม.ค. 2566 (ดูู 87)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกิจกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน(ระยะที่2) .

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกิจกรรมการขับเคลื่อนถึงขยะเปียกลดโลกร้อน (ระยะที่ 2 )... วันที่ 16 ม.ค. 2566 (ดูู 55)

นายประยงค์ ประชาชิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๖ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมด้วยพี่น้องชาวตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อ

นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ ครูโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลบัวคำทุกคน... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 64)

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ประชาขน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565- 27 มกราคม 2566 ... วันที่ 9 ม.ค. 2566 (ดูู 34)