องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประยงค์ ประชาชิต
นายก อบต.บัวคำ
เบอร์โทร : 065-3705341


นายประสาน ประดับพันธ์
รองนายก อบต.บัวคำ
เบอร์โทร : 086-2427628


นายคำภู ประชานอก
รองนายก อบต.บัวคำ
เบอร์โทร : 095-6588240


นายประพจน์ ดอนลาดลี
เลขานุการ นายก อบต.บัวคำ
เบอร์โทร : 092-4844102