องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   20 มี.ค. 2567 99
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   10 ต.ค. 2565 57
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565   7 ก.พ. 2565 176
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564   25 มี.ค. 2564 294
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   25 มี.ค. 2564 274
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   23 มี.ค. 2564 272