องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้งกันการทุจริต ปี 2565   7 เม.ย. 2565 68
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) อบต.บัวคำ   17 มี.ค. 2564 209