องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 6

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
236  หมู่ 2 บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

เว็ปไซต์ : www.buakham.go.th
Faecbook : อบต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย
E-mail : [email protected]
ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์
สำนักปลัด 
043-030-439
กองคลัง 043-030-320

โทรสาร 043-030-320


 
View : 3190