ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 3 ก.พ. 2565 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเเหล่ากลาง-เทศบาลเชียงใหม่ 15 ธ.ค. 2563 403
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่ 11 15 ธ.ค. 2563 425
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 21 ต.ค. 2563 450
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 21 ต.ค. 2563 467
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 4 มี.ค. 2562 717
ราคากลางโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3 เม.ย. 2561 795
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 1 ก.พ. 2561 1098