องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายกษิดิศ เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2202699


นางนิภาพร บุตรทุมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 098-8902456


สิบเอกเพิ่มพูน บุญสินชัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0959947556


นายวรพันธ์ เยาวภา
ผู้ช่วยช่างประปา
เบอร์โทร : 063-0460774


นายพงษ์พิรุณ วิบูลย์ชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 085-4503522


นายคณิศร ธนาไสย์
จ้างเหมาบริการ


นายอภิศักดิ์ กมลมาตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 088-4922408


นางสาวสุพัฒนา พุ่มพิศ
จ้างเหมาบริการ