องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ   26 เม.ย. 2567 5
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ครึ่งปีแรก)2566   10 เม.ย. 2566 45
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ครึ่งปีแรก)ประจำปี 2565   4 เม.ย. 2565 123
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (ครึ่งปีหลัง)   15 ต.ค. 2564 157
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   17 พ.ค. 2564 258