องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2567 5 มิ.ย. 2567 8
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบัวคำ ประจำปี 2567 20 พ.ค. 2567 22
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย 15 พ.ค. 2567 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2567 7 พ.ค. 2567 25
การเก็บขนขยะอันตราย ตำบลบัวคำ 26 เม.ย. 2567 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567 3 เม.ย. 2567 54
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม -มีนาคม 2567 3 เม.ย. 2567 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 4 มี.ค. 2567 84
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2567 2 ก.พ. 2567 231
ประกาศเรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (สาขาโพนทอง) 23 ม.ค. 2567 244
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2566 5 ม.ค. 2567 262
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566(ไตรมาสที่1) 5 ม.ค. 2567 259
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 6 ธ.ค. 2566 247
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2567 6 ธ.ค. 2566 253
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2566 4 ต.ค. 2566 272
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566 4 ต.ค. 2566 85
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566 133
1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเแลิมพระเกียรติ 11 ส.ค. 2566 164
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566 4 ก.ค. 2566 130
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2566 4 ก.ค. 2566 138
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566 4 ก.ค. 2566 123
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 125
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 99
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 91
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 15 พ.ค. 2566 93
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 5 พ.ค. 2566 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 2 พ.ค. 2566 101
แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 27 เม.ย. 2566 73
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ 27 เม.ย. 2566 96
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2566 4 เม.ย. 2566 67