องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566 8
1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเแลิมพระเกียรติ 11 ส.ค. 2566 10
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566 4 ก.ค. 2566 13
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2566 4 ก.ค. 2566 17
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566 4 ก.ค. 2566 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 15 พ.ค. 2566 20
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 5 พ.ค. 2566 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 2 พ.ค. 2566 20
แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 27 เม.ย. 2566 20
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ 27 เม.ย. 2566 27
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2566 4 เม.ย. 2566 20
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 9 มี.ค. 2566 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566 3 มี.ค. 2566 25
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 3 ก.พ. 2566 22
ขอส่งประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 24 ม.ค. 2566 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 4 ม.ค. 2566 24
สรุปรายไตรมาสเดือนเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 4 ม.ค. 2566 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 27
ศุนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนในตำบลบัวคำ 7 พ.ย. 2565 9
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 2 พ.ย. 2565 90
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านเหล่าสูงหมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรี ไปบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง และราคา กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 7 ต.ค. 2565 101
ประกาศรายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 6 ต.ค. 2565 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 4 ต.ค. 2565 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 10
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 29 ก.ย. 2565 93
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2565 23 ก.ย. 2565 88
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565 116