องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 9 มี.ค. 2566 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566 3 มี.ค. 2566 3
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 3 ก.พ. 2566 5
ขอส่งประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 24 ม.ค. 2566 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 4 ม.ค. 2566 5
สรุปรายไตรมาสเดือนเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 4 ม.ค. 2566 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 9
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 2 พ.ย. 2565 62
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านเหล่าสูงหมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรี ไปบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง และราคา กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 7 ต.ค. 2565 61
ประกาศรายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 6 ต.ค. 2565 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 4 ต.ค. 2565 40
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 29 ก.ย. 2565 75
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2565 23 ก.ย. 2565 72
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2565 2 ก.ย. 2565 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 4 ส.ค. 2565 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565 96
ประกาศรายไตรมาสที่๓เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 9 มิ.ย. 2565 89
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 12 พ.ค. 2565 113
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 พ.ค. 2565 124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 6 พ.ค. 2565 104
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 5 เม.ย. 2565 153
ประกาศรายตรมาสที่2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 4 เม.ย. 2565 157
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 2565 171
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 มี.ค. 2565 158
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนครัว 4 มี.ค. 2565 126
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 มี.ค. 2565 157
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3 มี.ค. 2565 136