องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 31

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2567 2 ก.พ. 2567 58
ประกาศเรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (สาขาโพนทอง) 23 ม.ค. 2567 76
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2566 5 ม.ค. 2567 78
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566(ไตรมาสที่1) 5 ม.ค. 2567 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2566 6 ธ.ค. 2566 82
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2567 6 ธ.ค. 2566 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2566 4 ต.ค. 2566 138
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566 4 ต.ค. 2566 49
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566 88
1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเแลิมพระเกียรติ 11 ส.ค. 2566 107
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566 4 ก.ค. 2566 87
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2566 4 ก.ค. 2566 89
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566 4 ก.ค. 2566 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.) 6 มิ.ย. 2566 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 15 พ.ค. 2566 54
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 5 พ.ค. 2566 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 2 พ.ค. 2566 53
แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ 27 เม.ย. 2566 46
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ 27 เม.ย. 2566 55
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2566 4 เม.ย. 2566 42
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 9 มี.ค. 2566 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566 3 มี.ค. 2566 49
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 3 ก.พ. 2566 47
ขอส่งประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี 24 ม.ค. 2566 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 4 ม.ค. 2566 53
สรุปรายไตรมาสเดือนเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 4 ม.ค. 2566 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 55
ศุนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนในตำบลบัวคำ 7 พ.ย. 2565 30