ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 2 พ.ย. 2565 19
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านเหล่าสูงหมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ศรี ไปบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง และราคา กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 7 ต.ค. 2565 23
ประกาศรายไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 6 ต.ค. 2565 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 4 ต.ค. 2565 13
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 29 ก.ย. 2565 43
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2565 23 ก.ย. 2565 42
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2565 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2565 2 ก.ย. 2565 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 4 ส.ค. 2565 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565 70
ประกาศรายไตรมาสที่๓เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 9 มิ.ย. 2565 69
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 12 พ.ค. 2565 94
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 พ.ค. 2565 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 6 พ.ค. 2565 83
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565 113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 5 เม.ย. 2565 128
ประกาศรายตรมาสที่2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 4 เม.ย. 2565 127
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 2565 150
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 มี.ค. 2565 140
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนครัว 4 มี.ค. 2565 106
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 มี.ค. 2565 139
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3 มี.ค. 2565 115
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารัการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 25 ก.พ. 2565 102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (คนครัว) 25 ก.พ. 2565 136
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยสาธารณสุุขชุมชน) 25 ก.พ. 2565 122
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ก.พ. 2565 141
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ ระหว่างช่วง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 1 ก.พ. 2565 120
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ ระหว่างช่วง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 โดยสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง 1 ก.พ. 2565 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเเดือนธันวาคม 6 ม.ค. 2565 153