องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน   4 ก.พ. 2565 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   16 มี.ค. 2564 186