องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   26 เม.ย. 2567 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   27 เม.ย. 2566 51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   4 เม.ย. 2565 124