องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปั   18 มี.ค. 2567 44
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   5 เม.ย. 2566 59
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   5 เม.ย. 2565 113
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 ตุลาคม 62-30 กันยายน 2563)   16 มี.ค. 2564 253
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   16 มี.ค. 2564 250
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   14 ก.ค. 2563 260