การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 20

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 61
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   19 มี.ค. 2564 166