องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
การรายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 171
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ   5 เม.ย. 2564 266