องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   26 เม.ย. 2566 33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   31 มี.ค. 2565 112
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   17 มี.ค. 2564 197