องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567   26 เม.ย. 2567 22
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   15 มี.ค. 2567 33
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565   28 เม.ย. 2566 211
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   7 เม.ย. 2565 295
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 302