องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   5 เม.ย. 2566 33
นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล ประจำปี 2565   10 มี.ค. 2565 125
นโยบาย การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   16 มี.ค. 2564 233