นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 11

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
นโบายไม่รับของขวัญ   25 ม.ค. 2565 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   16 มี.ค. 2564 124