องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 4

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)ประจำปี 2567   20 ก.พ. 2567 33
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)   28 ก.พ. 2566 58
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริตโปร่งใส อบต.บัวคำ ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   10 ม.ค. 2566 51
ประกาศ อบต.บัวคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy   10 ม.ค. 2566 47
นโบายไม่รับของขวัญ   25 ม.ค. 2565 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   16 มี.ค. 2564 207