คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 20

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   15 ก.พ. 2565 84
คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ   4 ก.พ. 2565 71
คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   4 ก.พ. 2565 71