องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 8

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ   15 มี.ค. 2566 33
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร   15 มี.ค. 2566 31
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   15 ก.พ. 2565 270
คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ   4 ก.พ. 2565 127
คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   4 ก.พ. 2565 115