องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   27 เม.ย. 2566 67
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   25 เม.ย. 2565 156
การรายงานความเสี่ยง   25 มี.ค. 2564 216