องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   6 มี.ค. 2567 14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   3 เม.ย. 2566 52
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   18 ก.พ. 2565 134