องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม   8 มี.ค. 2567 46
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566   19 เม.ย. 2566 53
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ก.พ. 2565 134