องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโคกหนองบัวหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8


ออนไลน์ : 14

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านโคกหนองบัวหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 7 และ บ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ 8
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565   View : 25