องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บัวคำเกมส์ 66) โดยมี นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ เป็นประธาน พร้อมด้วย ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละห


ออนไลน์ : 7

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บัวคำเกมส์ 66) โดยมี นายประยงค์ ประชาชิต นายก อบต.บัวคำ เป็นประธาน พร้อมด้วย ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละห
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประยุงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.บัวคำ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ผู้นำชุมชน และนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลบัวคำ 
วันที่ : 27 มีนาคม 2566   View : 145