องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวค


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวค
ท่านปลัดอาวุโส ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ /หน่วยงาน ข้าราชการ/พนักงาน /ลูกจ้าง และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามบัวคำ
วันที่ : 11 เมษายน 2566   View : 204