องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566.


ออนไลน์ : 8

Gallery :: 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันปลูกสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

วันที่ : 11 สิงหาคม 2566   View : 133