องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวร


ออนไลน์ : 8

Gallery :: นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวร
นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื้องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ : 23 ตุลาคม 2566   View : 112