องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564   View : 456
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :