องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2566

เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 5 มกราคม 2566   View : 90
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :