องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 27 เมษายน 2566   View : 74
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :