องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: 3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล 10 เดือนที่ผ่านมาไทยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้ถึง 1.5 พันล้านใบ

ที่มา : 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562   View : 446