องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000003
วานนี้ 000012
เดือนนี้ 000132
เดือนก่อน 000557
ปีนี้ 002029
ปีก่อน 003393

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 : [19 เม.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 : [7 เม.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [5 เม.ย. 64]
  ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) : [5 เม.ย. 64]
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [5 เม.ย. 64]
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [5 เม.ย. 64]
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม : [5 เม.ย. 64]
  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [5 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร