องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000003
วานนี้ 000037
เดือนนี้ 000416
เดือนก่อน 000495
ปีนี้ 003795
ปีก่อน 003393
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทระหว่างพิพาทหรือคู่่ความ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล - 13 ก.ย. 64(ดู 5) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ก.ย. 64(ดู 7) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 - 2 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน - 16 ส.ค. 64(ดู 21) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมปี2564 - 10 ส.ค. 64(ดู 16) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 - 9 ก.ค. 64(ดู 42) 
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 ระว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 - 9 ก.ค. 64(ดู 38) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (ดู 10)

นายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายก อบต.บัวคำ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย ท้องถินอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในเขตตำบลบัวคำ (ดู 8)

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 115)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 252)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในชุมชน : [6 ก.ย. 64]
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : [3 ก.ย. 64]
  แผนอัตรากำลัง 64-66 : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 : [15 มิ.ย. 64]
  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บัวคำ : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บัวคำ : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) : [15 มิ.ย. 64]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [17 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [17 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร